שדולת הנשים - הזכות לאבהות
הזכות לאבהות עמדת שדולת הנשים בישראל להצעות החוק שיידונו בוועדת השרים לענייני חקיקה 26/11/17השבוע בכנסת - 5/2-9/3/17השבוע בכנסת - 9-13/7נייר עמדה דחיית יישום חוק המועצה לגיל הרךתקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך), התשע"ח ? 2018השבוע בכנסת - 2-6/7השבוע בכנסת - 16-20/7השבוע בכנסת - 23-27/7השבוע בכנסת - 11-15/6מדריך למעסיק/ההשבוע בכנסת - 4-8/6השבוע בכנסת - 28/5-31/5השבוע בכנסת - 19/3-24/3/17השבוע בכנסת - 12/3-16/3/17השבוע בכנסת - 26/2-2/3/17השבוע בכנסת - 23/2-19/2/17השבוע בכנסת - 16/2-12/2/17השבוע בכנסת - 5/2-9/2/17השבוע בכנסת - 8/1-12/1/17השבוע בכנסת - 1/1-5/1/17דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 11-15/6דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 2-6/7דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 9-13/7דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 16-20/7דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 29/10-2/11/17דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 25-29/6דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 18-22/6דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 4-8/6דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 21-25/5דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 28/5-1/6דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 7-11/5/17דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 19-23/3/17דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 12/3-16/3/17דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 19/3-23/3/17דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 19/3-23/3/17דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 26/2-2/3/17דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 5/3-9/3/17דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 12/2-16/2/17דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 15/1-19/1/17דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 8/1-12/1/17דיונים שיתקיימו השבוע בכנסת - 1/1-5/1/17השבוע בכנסת - 25/12-31/12/16התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 5.11.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 29.4.18התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 27.5.18התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 3.6.18התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה ביום 10.6.18התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה ביום 17.6.18התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 6.5.18התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 3.12.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 17.12.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 24.12.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 31.12.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 7.1.18התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 14.1.18התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 28.1.18התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 11.2.18התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 18.2.18התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 25.2.18התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 21.1.18התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 9.7.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 16.7.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 29.10.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 22.10.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 16.7.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 18.6.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 2.7.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 25.6.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 18.6.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 4.6.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 11.6.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 21.5.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 14.5.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 7.5.17התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 26.2.2017התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 5.3.2017התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 12.3.2017התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 19.2.2017התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 12.2.2017התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 15.1.2017התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 8.1.2017התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 1.1.2017התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 25.12.2016התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 11.12.2016התייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 5.12.2016השבוע בכנסתהתייחסות שדולת הנשים להצעות חוק העולות בועדת שרים לחקיקה 27.11.2016עמדת שדולת הנשים להצעות החוק העולות השבוע בועדת שרים לחקיקה 20.11.16השבוע בכנסת

הזכות לאבהות

 

קבצים להורדה