שדולת הנשים - תרומות מישויות ממדינות זרות

תרומות מישויות ממדינות זרות

שדולת הנשים בישראל מקבלת תרומות מישויות ממדינות זרות

 להלן דיווחי שדולת הנשים לישראל אודות תרומות מישויות זרות:

רבעון 3 2015רבעון 4 2015


רבעון 1 2016

רבעון 2 2016

רבעון 3 2016

רבעון 4 2016