שדולת הנשים - תקציר דו"ח קטליסט

דו"ח קטליסט

מפקד קטליסט בישראל הינו יוזמה של קבוצת שטראוס ושדולת הנשים בישראל , ומטרתו להוות כלי ניהולי המבוסס על מדידה עקבית לאורך זמן של נתונים, ולעודד קידום נשים לעמדות בכירות ולגיוון ההון האנושי בעסקים. מפקד קטליסט בישראל- נשים מובילות בעסקים. זו השנה הרביעית לפרסום תוצאות מפקד קטליסט השנתי בישראל הבוחן את ייצוגן של נשים בעמדות ניהול בכירות ובדירקטוריונים בחברות מדד תל אביב 100.

תמצית נתוני מפקד קטליסט 2013


נשים בדירקטוריונים של מדד ת"א 100
שיעור הנשים המכהנות כיו"ר די
רקטוריון עומד על 2%, ירידה קלה לאורך זמן (מ-5% ב-2011 ו-3% ב-2012).
 

שיעור הנשים אשר מכהנות כחברות דירקטוריון נשאר יציב לאורך זמן, ועומד על  17.2%.

 

שיעור החברות שבהן מכהנת לפחות אישה אחת בדירקטוריון עומד על 89%. שיעור זה מעט נמוך מ-2012 (91%), אך דומה לממצאי 2011 ו-2010.

 

חלה עלייה בשיעור הנשים המכהנות כדירקטור ביותר מחברה אחת, מ-11% ב-2012 ל-16% ב-2013.

 
ב-38% מהחברות יש יותר מאישה אחת בדירקטוריון. שיעור זה זהה ל-2012, אם כי השתנה היחס וקיימת עלייה קלה בשיעור החברות בהן 3 נשים ומעלה חברות דירקטוריון, על חשבון ירידה בשיעור החברות בהן יש 2 נשים חברות דירקטוריון.

 
מספר החברות בהן שיעור הדירקטוריות הוא 25% ומעלה עלה בהשוואה לשנה הקודמת ועומד על 22 חברות לעומת 20 ב-2012.
 


לדו"ח המלא

קבצים להורדה