שדולת הנשים - הדרת נשים

הדרת נשים

מטרת הפרויקט היא בלימתה של תופעת הדרת נשים בישראל באמצעים מגוונים: מיפוי התופעה בחברה היהודית והערבית, השפעה על השיח הציבורי ופעולה בזירות משפטיות (חקיקה, רגולציה, אכיפה ופסיקה), לובי, חינוך, הכשרות ועוד. שדולת הנשים תשאף להפוך לכתובת הראשית לפניות ולפעילות למניעת הדרה, למקור המרכזי למידע בנושא, לארגון המרכזי והמוביל בקואליציית הארגונים שיש לעיסוקיהם היבטים משיקים להדרת נשים, למקור המידע המרכזי ולמנסחת ומובילת חזון ומדיניות בנושא. פיתוח פתרונות והנחלתם – להראות שאפשר לקדם חרדים באקדמיה, בשוק התעסוקה ובצבא וכן הלאה בדרכים מאוזנות נכון יותר בין חופש דת לבין פגיעה בנשים.

 
הדרת נשים מהווה את אחד האיומים הגדולים ביותר על שוויונן ורווחתן של נשים בחברה הישראלית כיום. בעשור האחרון צצו נורמות המגבילות את השתתפותן השווה של נשים בכל מרחב כמעט: הרחוב, זירת העבודה, זירת התרבות, הספורט והפנאי, האקדמיה, סקטור השירותים, המשטרה והצבא. על אף היכרותו של הציבור עם המונח "הדרת נשים", מונח זה מיוחס עדיין לתופעות קיצון, ואין הבנה מספיקה של הציבור ושל קובעי המדיניות של ממדי התופעה וסכנותיה. בעוד שיש ארגונים שעוסקים בסוגיות נקודתיות של הדרת נשים, ניכר העדרו של ארגון שיוביל וירכז את הטיפול המקיף והרב-ממדי במאבק נגד הדרה. התפשטות נורמות ההדרה שלובה יד ביד עם התחזקות הרטוריקה של "אחדות העם", "שילוב", סובלנות דתית וכו'; עם הנטייה המוכרת של נשים לזוז הצידה ולוותר נוכח טיעונים של הטוב הכללי, כמו טיעוני אחדות (וזאת לצד חולשתן המבנית לעמוד על זכותן להיות נוכחות ומשתתפות); והעובדה שרבים לא מזהים את הקשר בין מקרה נקודתי אחד למשנהו ולא מותחים את הקו בין הנקודות באופן שיבהיר להם שמדובר לא בוויתור מקומי אלא בתופעה שמציבה סכנות ממשיות לשוויונן של נשים ולכבוד האדם שלהן. 
מטרת הפרויקט היא בלימתה של תופעת הדרת נשים בישראל באמצעים מגוונים: מיפוי התופעה בחברה היהודית והערבית, השפעה על השיח הציבורי ופעולה בזירות משפטיות (חקיקה, רגולציה, אכיפה ופסיקה), לובי, חינוך, הכשרות ועוד. שדולת הנשים תשאף להפוך לכתובת הראשית לפניות ולפעילות למניעת הדרה, למקור המרכזי למידע בנושא, לארגון המרכזי והמוביל בקואליציית הארגונים שיש לעיסוקיהם היבטים משיקים להדרת נשים, למקור המידע המרכזי ולמנסחת ומובילת חזון ומדיניות בנושא. פיתוח פתרונות והנחלתם – להראות שאפשר לקדם חרדים באקדמיה, בשוק התעסוקה ובצבא וכן הלאה בדרכים מאוזנות נכון יותר בין חופש דת לבין פגיעה בנשים. 

                                                     
        מאגר מידע: הכל על הדרת נשים                                                     חדשות "הדרת נשים"