מחלקת מידע

המאגר יהווה את מאגר הידע המקיף והגדול הנוגע למצבן ופעילותן של נשים בישראל, וייעודו איסוף והנגשת הידע הנוגע למצבן ופעילותן של נשים בישראל בתחומי חיים שונים.

מאגר המידע יעמוד בסטנדרטים העולמיים של מידענות ונגישות תוך התכתבות עם מאגרים בינלאומיים, ויהווה מענה לחסר הבוטה הנוגע לאיסוף מידע סיסטמטי הנוגע לנשים ופעילותן בישראל. מאגר הידע יהווה קרקע לביסוס חזון ואפיקי פעולה בתחום השוויון המגדרי עבור שדולת הנשים, ארגונים ושותפות נוספות.

מאגר הידע של השדולה יהווה מקור מתעדכן ופתוח לביקורת ושיח בנוגע לחומרים המוצגים בו, במטרה להעשיר שיח זה ואת השיח והעשייה הציבורית הנוגעת לשוויון מגדרי בישראל.

ייחודיות וחדשנות המאגר הינה בהיקף הידע ובפרספקטיבה המחקרית העומדת בבסיסו. בהיותו מאגר ידע פמיניסטי, מבקש מאגר זה לבחון בצורה ביקורתית ידע קיים, לשאול שאלות על ידע שאינו קיים ולהוות במה ליצירת ידע חדש. האתגר המרכזי אשר עומד בבסיס הקמת מאגר זה הוא המתח בין ידע המבוסס על קטגוריות מאוחדות ומונוליטיות, לבין ידע פמיניסטי ביקורתי, רחב ופוליטי הרואה את הקטגוריה "אישה" כמשתנה וכבעלת משמעויות רבות. מתוך כך, הקטגוריות לקטלוג הידע המוצעות במאגר יבנו כ"רגישות" יותר, ויאפשרו פילוחים רבים הנוגעים לנשים בישראל.

ידע הוא כוח, ועל כן מהווה מאגר הידע חלק בלתי נפרד מעשייתנו. הקמת מאגר זה היא במה ליצירת ידע ביקורתי ופמיניסטי והנגשתו, ומתוך כך העצמת חלקן של נשים בייצור ידע חלופי ושינוי המציאות הפוליטית. 

 מטרות מאגר הידע

·         איסוף וקטלוג ידע במגוון תחומים הנוגעים למצבן של נשים ופעילותן בישראל אשר יאפשר ניתוח אמפירי, הערכה ופעילות פיקוח ומעקב

·         איסוף ויצירת ידע כבסיס לפעילות ויצירת חזון בתחום פעילות נשים בישראל

·         הגברת השקיפות והנגישות למידע הנוגע להערכת מצבן של נשים בישראל

·         יצירת מאגר ידע מעודכן ומתעדכן בנושאים ובכלים יישומים הנוגעים למצבן של נשים ופעילותן בישראל  

·         יצירת מאגר כלים לפעולה

 

קהלי היעד המרכזיים של מאגר הידע

מאגר הידע יהווה גוף ידע נגיש ופתוח לכל ללא עלות ותמורה ויפעל כחלק מאתר האינטרנט הרשמי של שדולת הנשים.

בנוסף לקהל הרחב, קהלי יעד ספציפיים של המאגר יהיו: פעילות וחברות בארגוני שינוי חברתי, חוקרות באקדמיה, לוביסטיות ומוסדות ממשלתיים. מטרת מאגר הידע תהיה לרקום מערכת יחסים דואלית עם קהלי יעד ספציפיים אלו – קבלת ידע ויצירת מידע באופן הדדי. עבור קבוצות היעד ישמש המאגר ככלי עבור תחומי פעילותן השוטפים כדוגמת שימוש בנתוני המאגר בכתיבת ניירות עמדה ו/או בסיס לפעילות ציבורית.

במקביל יתרמו קהלי יעד אלו להעשרת וביסוס מאגר הידע מתוך הידע אשר נמצא ברשותם.  תחומי המידע המרכזיים

המאגר יהיה מבוסס על מידע אודות נשים בזירות שונות – פוליטיקה, צבא, ספורט, שוק העבודה, אקדמיה ועוד. על כל זירה ניתן יהיה למצוא מחקרים, מידע סטטיסטי, דיווחים מתוך פעילות ארגונית ועוד. נוסף על כך, מתוך החשיבות העליונה של ראיית הקטגוריה "אישה" כמצטלבת עם זהויות נוספות, יציע המאגר תיוג של ידע הנכלל בו על פי תת-קטגוריות נוספות (לדוגמה מהגרות, חד הוריות, אשכנזיות ועוד).